Jautājumi par
nodokļa aplikšanu


Palīdzība nodokļu strīdos ar valsts un nodokļu struktūrām, visos gadījumos pārstāvot klienta intereses.

Nodokļi ir neizbēgams pienākums ne tikai katram pilsonim, bet arī katram uzņēmējam. Tomēr nodokļu jautājumi bieži var būt pretrunīgi. Īpaši neskaidri var būt jautājumi, kas saistīti ar uzņēmēju un / vai uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem.


Gan privātpersonām, gan komercuzņēmumiem advokāts sniedz augsti kvalificētu juridisko palīdzību visu nodokļu sarežģītības pakāpes jautājumu atrisināšanā:
 • apstrīdēt un pārsūdzēt Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumus;
 • pieteikumu noformēšana pagaidu noregulējuma pasākumu piemērošanai administratīvajā lietā, kā arī pieteikumu apturēšanu par administratīvā akta piemērošanu;
 • klienta interešu pārstāvēšana visās tiesās un citās iestādēs;


  Zināšanas par nodokļu sistēmas sarežģījumiem ļauj advokātam profesionāli:
 • konsultēt klientu visos nodokļu un muitas likumdošanas jautājumos, balstoties uz reālo praksi;
 • palīdzēt strukturēt un noslēgt darījumus;
 • atrisināt nodokļu strīdus un aizsargāt klientu no nodokļu nemaksāšanas apsūdzībām.


  Advokāta daudzpusīgā profesionalitāte ļauj efektīvi izskatīt lietas, kas saistītas ar dažāda veida nodokļiem, tostarp:
 • Ienākuma nodoklis (no fiziskām un juridiskām personām);
 • PVN (pievienotās vērtības nodoklis);
 • Muitas nodokļi;
 • Elektrības nodoklis;
 • Akcīzes nodoklis;
 • un citi.

 • Pieteikties konsultācijai


  Savlaicīga jurista konsultācija ir būtiska

   


   Citi juridiskie pakalpojumi