Strīdu izšķiršana
un līgumu tiesības


Juridiskā palīdzība strīdu un pārrunu veikšanā, kā arī dažādas sarežģītības pakāpes līgumu sagatavošanā, apspriešanā un noslēgšanā.

Līgumi, kas noslēgti starp fiziskām un juridiskām personām, kā arī saistīti ar tiem strīdi, ir atsevišķa jurista profesionālās prakses joma.

Iespējamo strīdu dažādība (darba, ģimenes, civiltiesiskie strīdi, strīdi par nekustamo īpašumu un daudzi citi) pieprasa ne tikai fundamentālās un akadēmiskās zināšanas, bet arī bagāto praktisko pieredzei konflikta situāciju starpniecībā.


Apvienojot teoriju un empīrismu, advokāts nodrošina augstas kvalitātes pakalpojumus līguma procesā un ar to saistītu strīdu risināšanā:
 • Jebkuru līgumu sagatavošana, izskatīšana un analīze, kā arī nepieciešamības gadījumā to iesniegšana attiecīgajām institūcijām;
 • Pretenziju sastādīšana, izskatīšana un iesniegšana;
 • Prasītāja vai atbildētāja interešu pārstāvība;
 • Sarunu veicināšana, sarunu stratēģijas izstrāde un to likumības uzraudzība;
 • Palīdzība pirmstiesas konflikta risināšanā;
 • Rīcības stratēģijas izstrāde un ieviešana jebkurā strīdā.

 • Pieteikties konsultācijai


  Savlaicīga jurista konsultācija ir būtiska

   


   Citi juridiskie pakalpojumi