Īpašumu un mantojumu
lietu konflikti


Jautājumu risināšana saistībā ar īpašuma sadali starp laulātajiem. Konsultācijas visos mantojuma strīdos, advokāta līdzdalība mantojuma strīdos.

Mīļotā un radinieka nāve vienmēr ir milzīga skumja jebkurai ģimenei. Bet strīdi, kas rodas mantošanas un mantas dalīšanas procesā, rada daudz vairāk skumju un nesaskaņu ģimenē.

Papildus strīdiem starp vienas ģimenes locekļiem un tiešajiem mantiniekiem, bieži rodas cilvēki, kuri nav saistīti ar šo ģimeni un kuri cenšas krāpnieciski iegūt kādu mantojuma daļu, kas viņiem nepieder.

Visbeidzot, nopietns klupšanas akmens mantojuma strīdos ir jautājums par testamentu, tā patiesumu un juridisko spēku.

Visās iepriekš minētajās situācijās ir nepieciešama kvalificētā juridiskā palīdzība no zinoša jurista, kurš spēj atrast risinājumu pat vissarežģītākajā situācijā.


Saprotot šādas palīdzības nepieciešamību jebkurai personai neatkarīgi no apstrīdētā testamenta veida, advokāts palīdz:
 • Izanalizēt iepriekš izveidoto testamentu uz viltošanas iespējām;
 • Konstatēt, apstiprināt vai noliegt juridiski nozīmīgus faktus (paternitāti, apgādību, radniecību);
 • Kontrolēt notāra rīcību, apstrīdēt viņa nelikumīgos lēmumus.

 • Pieteikties konsultācijai


  Savlaicīga jurista konsultācija ir būtiska

   


   Citi juridiskie pakalpojumi