Civilprocess


Klienta interešu aizstāvība civilprocesā. Pretenziju un pretprasību sastādīšana, iesniegšana un atspēkošana. Apelāciju un kasāciju sastādīšana un iesniegšana.

Civiltiesības ir viena no svarīgākajām tiesību nozarēm, kas dziļi iešūta ikdienas dzīves matērijā. Civiltiesības regulē personiskās mantiskās un personiskās nemantiskās attiecības starp fiziskām personām un / vai juridiskām personām.


Advokāts sniedz visaptverošu palīdzību tādos civiltiesību aspektos kā:
 • Mantojuma un mantojuma strīdu jautājumi;
 • Jautājumi un strīdi saistībā ar nekustamo īpašumu.


  Turklāt advokāts sniedz konsultācijas un palīdzību visos jautājumos, kas arī netieši saistīti ar civiltiesībām, piemēram:
 • Ģimenes tiesības un visu strīdu risināšana starp personām, kuras noslēgušas laulību;
 • Laulības līgumi.

 • Pieteikties konsultācijai


  Savlaicīga jurista konsultācija ir būtiska

   


   Citi juridiskie pakalpojumi